Politieke en ekonomiese vooruitsigte vir die landbou in 2017

Western Cape agriculture concerned over transformation process
January 5, 2017
Technology is key to food security in Africa
February 7, 2017

[vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]Die algemene landbouvooruitsigte het teen die einde van 2016 baie beter daaruit gesien as ‘n jaar gelede, veral wat die produksie van mielies en ander somergewasse betref. Die veldweiding het baie goed herstel in daardie gebiede wat geseënd was met goeie reën. Sommige gebiede in die land het ongelukkig feitlik geen reën gekry nie, maar die hoop dat die Goeie Gewer nog voldoende reën vir die hele land sal voorsien, beskaam nie.

Hierdie vooruitsigte kan goeie gevolge vir die nuwejaar inhou want dit blyk asof die klimaat ‘n positiewe wending geneem het dat dit hopelik nie weer die grootste bedreiging vir voedselsekerheid in 2017 sal wees nie. Die grootste bedreiging vir die landbou in die nuwe jaar sal ongetwyfeld eerder kom van die kant van die regering met sy onbekostigbare en vernietigende politieke en ekonomiese beleid.

Hierdie beleid was hoofsaaklik verantwoordelik vir feitlik geen ekonomiese groei oor die afgelope jaar nie, ‘n uiteindelike onvermydelike afgradering van die soewereine en kredietgradering van die land, ongekende wanbestuur van belastingbetalers se geld, totale onsuksesvolle grondhervormingsbeleid en onstuitbare korrupsie. Die regering se verlammende transformasiebeleid sal Suid-Afrika as ‘n ontwikkelende land ook in 2017 al meer transformeer in ‘n onderontwikkelde land soos in die res van Afrika met net soveel agteruitgang, hongersnood en armoede.

Die regering het in 2016 duidelik sy rug op die landbou gedraai. Nie alleen sover dit die kommersiële produksie van voedsel betref nie maar ook op die ontwikkeling en vestiging van opkomende produsente. Die kommersiële landbou het geen droogtehulp na die ergste droogte in dekades ontvang nie, terwyl die aanwending van die hulp wat aan opkomende produsente verleen is, hoogs onder verdenking geplaas is. Meer as die helfte van die droogtehulp wat in die minister van Finansies se mediumtermyn begrotingsraamwerk in Oktober vanjaar begroot is, was na ‘n ander staatsdepartement gekanaliseer wat geensins met droogtehulp aan opkomende produsente verband gehou het nie. Daar moet geen twyfel bestaan dat die regering ook in 2017 van die landbou af sal weg stap nie.

Die regering se inmenging in die ekonomie met nuwe wetgewing en die hersiening van feitlik al die vorige wetgewing wat sedert 1994 ingestel was, maar nie die vereiste doelstellings bereik het om armoedeverligting, werkloosheid en ongelykheid aan te spreek nie, sal nuwe uitdagings en bedreigings vir die landbou in 2017 inhou. Veral ook sover dit wetgewing betref wat met die gelyke verdeling van rykdom, grondhervorming, watergebruik en die sekerheid van verblyfreg verband hou.

Die hersiening van hierdie wetgewing kon soveel voordeliger vir die land gewees het as dit eerder gefokus het op hoe dit ekonomiese groei vir die land kon skep, maar dit is hoofsaaklik daarop gemik om die regerende party aan bewind te probeer hou ten koste van enige verdere ontwikkeling en vooruitgang vir die land en al sy mense. Die meeste van die radikale ekonomiese transformasie-inisiatiewe wat die ANC vir sy ondersteuners aanbied, is eenvoudig ‘n kaping van die staat deur die korrupte ANC-elite en hulle trawante.

In feitlik alle gevalle sal die werking van markkragte deur die regering weereens verwerp word wat verdere ernstige bedreigings vir die finansiële oorlewing van landbouprodusente sal meebring. Hoofsaaklik omdat die regering homself totaal in die duisternis bevind en duidelik geen begrip het hoe ekonomiese groei gedryf en geskep word nie en nog minder dat voedselsekerheid slegs volhoubaar kan wees as die produksie van voedsel winsgewend is, soos wat dit ook in al die ander bedrywe in die ekonomie ‘n voorvereiste is.

Die ekonomiese vooruitsigte vir die landbou sal nie in 2017 verbeter as die regering en spesifiek die departement van Landbou, Bosbou en Visserye nie ernstig oor die kommersiële produksie van voedsel besin en daadwerklike stappe neem om dit te bevorder en teen onregverdige buitelandse mededinging en natuurrampe te beskerm nie. Die tyd het ook aangebreek dat die georganiseerde landbou nou meer as ooit tevore drastiese pogings moet aanwend om die regering se politieke aanslag en ekonomiese bedreigings vir die landbou met ‘n gesamentlike visie en missie vir ‘n winsgewende en volhoubare kommersiële landboubedryf, daadwerklik af te weer. Daarsonder sal die ekonomiese vooruitsigte vir die landbou nie in 2017 verbeter nie.

Die jongste dreigende politieke aanslag van die werkersklas op die toekomstige voortbestaan van kapitalisme en die vinniger vestiging van kommunisme in die land moet nie onderskat word nie. Dit sal die ekonomie uiteindelik totaal van ‘n winsmotief ontneem en die land gevolglik van enige verdere ekonomiese ontwikkeling en vooruitgang beroof. Enige positiewe vooruitsigte vir ekonomiese groei sal gevolglik reeds vanaf volgende jaar vinnig begin verdwyn, terwyl die algemene welvaart wat dan nog in die land bestaan net verder en vinniger verdeel en verteer sal word.

Bron: Farmer’s Weekly[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]